Gwarancja door to door
WYSYŁKA DO 24H
DARMOWA DOSTAWA OD 399PLN

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MJM.COM.PL OBOWI─äZUJ─äCY OD 01.01.2021 R.

W┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego mjm.com.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) jest Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska z siedzib─ů w ┼üomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Brukowej 4, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 1180007322, REGON: 012541399.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zostały opisane w niniejszym regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie zasad funkcjonowania sklepu prosimy
o kontakt – drog─ů elektroniczn─ů – na adres: lomianki@karchercenter-mjm.pl lub pod nr telefonu +48 (22) 380 62 13.

§1
REJESTRACJA

 • U┼╝ytkownikiem Sklepu Internetowego mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba fizyczna, która uko┼äczy┼éa 18 lat, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz rejestracji w serwisie mjm.com.pl.
 • Rejestracja i u┼╝ytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezp┼éatne.
 • Rejestracja przebiega wed┼éug zasad zawartych na formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

§2
TRANSAKCJE

 • Stron─ů dokonuj─ůc─ů zakupów w Sklepie Internetowym (dalej: „Nabywca”), jest pe┼énoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, a tak┼╝e inne podmioty, zarejestrowane w serwisie mjm.com.pl.
 • Stron─ů dokonuj─ůc─ů sprzeda┼╝y produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest W┼éa┼Ťciciel Sklepu Internetowego (dalej: „Sprzedawca”).

§3
OFERTA

 • Przedmiotami sprzeda┼╝y s─ů produkty (produkty, urz─ůdzenia) wymienione w ofercie, przedstawionej w Sklepie Internetowym w chwili sk┼éadania zamówienia.
 • Wszystkie ceny towarów znajduj─ůcych si─Ö w Sklepie Internetowym s─ů podane
  w walucie polskiej i stanowi─ů ceny brutto (tj. wraz z doliczonym podatkiem od towarów i us┼éug VAT).
 • Produkty oferowane w Sklepie Internetowym s─ů fabrycznie nowe.
 • W Sklepie Internetowym organizowane s─ů promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz─ůcych promocji decyduje w┼éa┼Ťciciel Sklepu Internetowego, zastrzegaj─ůc jednocze┼Ťnie prawo do rozpocz─Öcia i zako┼äczenia promocji w dowolnym terminie.
 • Koszty zwi─ůzane z wysy┼ék─ů zakupionego towaru pokrywa Nabywca.

§4
ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówie┼ä w Sklepie Internetowym mo┼╝e dokona─ç ka┼╝dy U┼╝ytkownik Serwisu.
 • Sk┼éadanie zamówie┼ä w Sklepie Internetowym odbywa si─Ö poprzez wykonanie nast─Öpuj─ůcych czynno┼Ťci: zarejestrowanie si─Ö i (lub) zalogowanie w serwisie mjm.com.pl oraz wype┼énienie formularza zamówienia.
 • Zarejestrowanie si─Ö wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
 • Zgoda na przetwarzanie jest dobrowolna, jednak jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy.

§5
REALIZACJA ZAMÓWIE┼â

 • Ka┼╝de zamówienie sk┼éadane w Sklepie Internetowym musi zosta─ç potwierdzone przez Sprzedawc─Ö. Po z┼éo┼╝eniu zamówienia przez Nabywc─Ö i akceptacji przez Sprzedawc─Ö, Sklep Internetowy wysy┼éa drog─ů e-mail potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia.
 • Czas bezpo┼Ťredniej dostawy towaru jest zgodny z wybran─ů przez nabywc─ů form─ů dostawy.
 • Nabywca wyra┼╝a zgod─Ö na  wystawianie przez Sprzedawc─Ö faktur VAT bez konieczno┼Ťci uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwil─ů potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia przez Sprzedawc─Ö, dochodzi do zawarcia umowy sprzeda┼╝y.

§6
FORMY PŁATNOŚCI

 • Bezgotówkowo („p┼éatno┼Ť─ç z góry”) - na rachunek bankowy prowadzony dla W┼éa┼Ťciciela Sklepu Internetowego przez ING Bank ┼Ül─ůski o numerze:

57 1050 1025 1000 0090 3077 3171

 • Kart─ů kredytow─ů przy zamówieniu towaru,
 • Za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci internetowych – tpay.com.
 • Gotówk─ů przy odbiorze towaru.

§7
TRANSPORT I DOSTAWA

 • Towar wysy┼éany jest na koszt Nabywcy, za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmu kurierskiej Inpost. Koszt przesy┼éki naliczany jest wed┼éug aktualnych stawek firmy kurierskiej.
 • Czas i terminy realizacji zmówienia zamieszczony zostaje ka┼╝dorazowo w opisie produktu (towaru, urz─ůdzenia).
 • Przy zamówieniu, w którym dokonywana jest przedp┼éata na podstawie faktury Proforma, towar jest wysy┼éany po zaksi─Ögowaniu ┼Ťrodków na rachunku bankowym W┼éa┼Ťciciela Serwisu Internetowego (Sprzedawcy).
 • Sprzedawca informuje Nabywc─Ö o fakcie wys┼éania (nadania) towaru do Nabywcy. Wiadomo┼Ťci te przekazywane s─ů przez Sprzedawc─Ö drog─Ö elektroniczn─ů na wskazany przez  Sprzedawca o tym informowany (mailowo lub telefonicznie).
 • Bieg terminu realizacji rozpoczyna si─Ö, w zale┼╝no┼Ťci od wybranego sposobu zap┼éaty, od dnia zaksi─Ögowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty warto┼Ťci zamówienia, a w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci za pobraniem od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawc─Ö
 • Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç dostawy towaru za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika (kuriera) wskazanego przez Nabywc─Ö. Dostawa wówczas odbywa si─Ö na koszt i wy┼é─ůczne ryzyko klienta.
 • W razie zw┼éoki Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wyznaczy─ç dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym up┼éywie mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç.
 • W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilo┼Ťci lub ze wzgl─Ödu na w┼éa┼Ťciwo┼Ťci zamówionego towaru, dostawa mo┼╝e odby─ç si─Ö w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail (ew. telefonicznie) z Zamawiaj─ůcym.
 • Przed odebraniem przesy┼éki, w obecno┼Ťci Kuriera, prosimy sprawdzi─ç stan opakowania oraz towaru. Je┼╝eli przesy┼éka nosi ┼Ťlady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmow─Ö Kurierowi jej przyj─Öcia, i stwierdzenia tych czynno┼Ťci sporz─ůdzeniem stosownego protoko┼éu. Powy┼╝sze pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesy┼éki uszkodzonej w transporcie.

§8
R─śKOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 • Na podstawie art. 558 §1 KC uprawnienia tytu┼éu r─Ökojmi nie przys┼éuguj─ů w przypadku sprzeda┼╝y niekosumenckiej (w obrocie mi─Ödzy przedsi─Öbiorcami). Zastrze┼╝enie to nie dotyczy umów z osob─ů prowadz─ůc─ů jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, gdy umowy te s─ů bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanymi z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, ale nie posiadaj─ů charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej
 • Z uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi skorzysta─ç mo┼╝e konsument, a tak┼╝e osoba fizyczna prowadz─ůca jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, je┼╝eli zawarta umowa pozostaje bez zwi─ůzku z zawodowym charakterem jej dzia┼éalno┼Ťci (dalej: „Nabywca Uprawniony z R─Ökojmi”).
 • Sprzedawca ma obowi─ůzek dostarczy─ç Nabywcy Uprawnionemu z R─Ökojmi rzeczy wolne od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem  Nabywcy Uprawnionego z R─Ökojmi, je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů. Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem 2 lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy Uprawnionemu z R─Ökojmi.
 • Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z umow─ů. W szczególno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow─ů, je┼╝eli:
 • nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel
  w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia;
 • nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których istnieniu sprzedawca zapewni┼é kupuj─ůcego,
  w tym przedstawiaj─ůc próbk─Ö lub wzór;
 • nie nadaje si─Ö do celu, o którym kupuj─ůcy poinformowa┼é sprzedawc─Ö przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia;
 • zosta┼éa kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym.
 • Rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez Sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez Nabywc─Ö Uprawnionego z R─Ökojmi, który post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • Je┼╝eli Nabywc─ů jest Nabywca Uprawniony z R─Ökojmi, a wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa si─Ö, ┼╝e wada lub jej przyczyna istnia┼éa w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na kupuj─ůcego
 • Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny wzgl─Ödem Nabywcy Uprawnionego z R─Ökojmi, je┼╝eli rzecz sprzedana stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo je┼╝eli jest obci─ů┼╝ona prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu rzecz─ů wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu; w razie sprzeda┼╝y prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny tak┼╝e za istnienie prawa.
 • W przypadku stwierdzenia przez Nabywcy Uprawnionego z R─Ökojmi wady, powinien on poinformowa─ç o tym Sprzedawc─Ö. Dla spe┼énienia powy┼╝szego obowi─ůzku wystarczaj─ůce jest wys┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia przez Kupuj─ůcego Uprawnionego z R─Ökojmi). W celu usprawnienia procedury zalecamy przes┼éanie o┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů (na adres e-mail: lomianki@karchercenter-mjm.pl).
 • W przypadku wyst─ůpienia wady, towar wraz z jej opisem, a tak┼╝e z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z r─Ökojmi, Nabywca Uprawniony z R─Ökojmi mo┼╝e przes┼éa─ç na adres Sprzedawcy, za po┼Ťrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawc─ů równie┼╝ osobi┼Ťcie.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przes┼éane za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Nabywc─Ö Uprawnionego z R─Ökojmi w dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od dor─Öczenia mu towaru wraz pismem wyra┼╝aj─ůcym tre┼Ť─ç reklamacji.
 • Je┼╝eli uprawnienia z r─Ökojmi wykonywane s─ů przez Nabywc─Ö Uprawnionego
  z R─Ökojmi, a Sprzedawca w ci─ůgu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia, ┼╝─ůdanie to uznaje si─Ö za uzasadnione.
 • Koszty zwi─ůzane z odes┼éaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezw┼éocznie po uwzgl─Ödnieniu reklamacji. Towar, co do którego wykonywane s─ů uprawnienia wynikaj─ůce z r─Ökojmi zostanie, w zale┼╝no┼Ťci od zg┼éoszonego sposobu za┼éatwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny
  z umow─ů, a je┼╝eli b─Ödzie to niemo┼╝liwe, Sprzedawca zwróci Nabywcy Uprawnionemu z R─Ökojmi kwot─Ö uiszczon─ů tytu┼éem ceny. Je┼╝eli Nabywca Uprawniony z R─Ökojmi wyrazi na to zgod─Ö, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dost─Öpne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzgl─Ödnieniem ró┼╝nicy w cenie pomi─Ödzy nimi a towarem, co do którego uwzgl─Ödniono reklamacj─Ö.
 • Gdy realizacja reklamacji wi─ů┼╝e si─Ö z dostaw─ů nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§9
ODST─äPIENIE OD UMOWY

 • Nabywca, który jest:
 • konsumentem lub
 • osob─ů prowadz─ůc─ů jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, gdy umowa jest bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanymi z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, ale nie posiada charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej,

a który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç lub poza lokalem przedsi─Öbiorstwa, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

 • Nabywca mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie - formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem.
 • O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem Poczty Polskiej S.A. - na adres Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska, ul. Brukowa 4, 05-092 ┼üomianki lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres sklep@karcher-center-mjm.pl.
 • Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö: 1 )dla umowy, w wykonaniu której przedsi─Öbiorca wydaje rzecz, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jej w┼éasno┼Ťci - od obj─Öcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, która: a)obejmuje wiele rzeczy, które s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach - od obj─Öcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz─Ö┼Ťci, b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj─Öcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2)dla pozosta┼éych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od momentu odst─ůpienia od umowy. Zwracany towar nale┼╝y wysy┼éa─ç na adres: Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska, ul. Brukowa 4, 05-092 ┼üomianki.
 • Koszty zwi─ůzane ze zwrotem rzeczy ponosi Nabywca uprawniony do odst─ůpienia od Umowy. Dla towarów takich jak: szafy, komody, sofy, witryny i inne meble ze wzgl─Ödu na gabaryty i wag─Ö tych towarów, w przypadku odst─ůpienia od umowy odes┼éanie towaru mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z wy┼╝szymi kosztami ni┼╝ zwyk┼éa przesy┼éka pocztowa. W przypadku ch─Öci skorzystania z us┼éug firm kurierskich koniecznym b─Ödzie nadanie przesy┼éki na palecie, która jest dro┼╝sza ni┼╝ zwyk┼éa przesy┼éka pocztowa.
 • Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Uprawnionego do odst─ůpienia od Umowy o odst─ůpieniu od umowy, zwróci─ç Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Je┼╝eli Uprawniony do odst─ůpienia od umowy wybra┼é sposób dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy (zwyk┼éy) sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Uprawnionemu do odst─ůpienia od Umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Uprawniony do odst─ůpienia od umowy, chyba ┼╝e Uprawniony wyrazi┼é jednoznaczn─ů zgod─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
 • Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze rzecz od Uprawnionego do odst─ůpienia od Umowy, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
 • Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), w tym w odniesieniu do umów: 1)o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy; 2)w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; 3)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; 5)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; 6)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami; 7)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli; 8)w której konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy; 9)w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; 10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; 11)zawartej w drodze aukcji publicznej; 12)o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; 13)o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.

§10
GWARANCJE

 • Ka┼╝dy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancj─Ö producenta.
 • Warunki gwarancji producenta opisane s─ů na karcie gwarancyjnej do┼é─ůczonej do towaru.
 • Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powy┼╝sze nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä Nabywcy Uprawnionego z R─Ökojmi przys┼éuguj─ůcych mu z tytu┼éu r─Ökojmi.

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Nabywców oraz U┼╝ytkowników Serwisu jest Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů: MJM JAROSZY┼âSCY MARIA JAROSZY┼âSKA, siedziba: ┼üomianki (05-092) ul. Brukowa 4, NIP: 1180007322, REGON: 012541399, wpisana jako do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu: + 48 (22) 380 62 00, adres e-mail biuro@karchercenter-mjm.pl.
 • Przetwarzanie danych osobowych Nabywców oraz U┼╝ytkowników Serwisu niezb─Ödne jest do wykonania Umowy, której Nabywca lub U┼╝ytkownik Serwisu jest stron─ů, b─ůd┼║ podmiot, który Nabywca reprezentuje albo w którego imieniu, b─ůd┼║ na którego rzecz Pani/Pan dzia┼éa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mog─ů by─ç tak┼╝e przetwarzane w celach powi─ůzanych z prowadzeniem post─Öpowa┼ä spornych, a tak┼╝e post─Öpowa┼ä przed organami w┼éadzy publicznej oraz innych post─Öpowa┼ä, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mog─ů by─ç równie┼╝ przetwarzane w celach statystycznych, polegaj─ůcych na sporz─ůdzeniu przez Administratora wewn─Ötrznych analiz oraz zestawie┼ä (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez W┼éa┼Ťciciela Serwisu Internetowego mo┼╝e ró┼╝ni─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od tego, z jakich us┼éug lub funkcjonalno┼Ťci Serwisu korzystasz.
 • Podczas Rejestracji w Serwisie wymagamy podania takich danych, jak: adres e-mail, has┼éo i data urodzenia/ lub adres e-mail, login, has┼éo, numer telefonu oraz wszelkie informacje o firmie (przedsi─Öbiorstwie) i jego adresie (gdy rejestrujesz konto przedsi─Öbiorcy).
 • Podanie przez U┼╝ytkowników Serwisu lub Nabywców danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji Umowy i prawid┼éowego (pe┼énego) korzystania z funkcjonalno┼Ťci Serwisu Internetowego.
 • Dane Osobowe U┼╝ytkowników Serwisu oraz Nabywców mog─ů by─ç udost─Öpniane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom b─ůd┼║ kategoriom odbiorców: Spó┼ékom lub innym podmiotom wspieraj─ůcym Administratora w prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, podwykonawcom Administratora, kontrahentom Administratora, podmiotom obs┼éuguj─ůcym systemy teleinformatyczne, podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi podatkowe, konsultacyjne, prawne, doradcze, audytowe, rachunkowe; Odpowiednim s┼éu┼╝bom, komornikom, s─ůdom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w przypadkach, gdy znajduje to uzasadnione podstawy.
 • Dane osobowe U┼╝ytkowników Serwisu oraz Nabywców b─Öd─ů przetwarzane do dnia przedawnienia roszcze┼ä wynikaj─ůcych z Umowy zawarte ze Sprzedawc─ů lub do momentu ustania celu ich przetwarzania.
 • Administrator zapewnia, ┼╝e wszystkim osobom, których dane s─ů przez niego przetwarzane, przys┼éuguj─ů odpowiednie prawa wynikaj─ůce z RODO. W zwi─ůzku z tym U┼╝ytkownikowi Serwisu oraz Nabywcy przys┼éuguj─ů, nast─Öpuj─ůce prawa:
 1. Prawo dost─Öpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
 2. Prawo do ┼╝─ůdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;
 3. Prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. Prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach wskazanych w art.18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 7. W przypadku uznania, i┼╝ przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przys┼éuguje prawo do wniesienia skargi do w┼éa┼Ťciwego organu nadzorczego.
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie przekazuje danych osobowych do Pa┼ästw trzecich.

 

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sk┼éadaj─ůc zamówienie Nabywca akceptuje powy┼╝szy Regulamin.
 • Zawarto┼Ť─ç sklepu internetowego mjm.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprz─Ötu s─ů zgodne z danymi producenta.
 • Zamawiaj─ůcy sk┼éadaj─ůc zamówienie za pomoc─ů mechanizmów dost─Öpnych na internetowych stronach Sklepu, sk┼éada ofert─Ö zawarcia umowy dotycz─ůcej okre┼Ťlonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy nast─Öpuje z chwil─ů dotarcia do U┼╝ytkownika Serwisu lub Nabywcy potwierdzenia przyj─Öcia przez Sprzedawc─Ö formularza zamówienia wyra┼╝aj─ůcego wol─Ö zawarcia umowy.
 • W kontaktach z Nabywc─ů lub U┼╝ytkownikiem Serwisu Sprzedawca korzysta z urz─ůdze┼ä s┼éu┼╝─ůcych do porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez Sprzedawc─Ö numery telefonów i adresy e-mail to:

Tel: (22) 380 62 00 (centrala),

(22) 380 62 10 do 13 (dział handlowy - Łomianki),

(22) 773 34 66 (dział handlowy - filia Wesoła),

(22) 720 11 22 (Karcher Center JANKI)

(22) 380 62 20 (dział serwisu)

Fax: (22) 380 62 38

E-mail:

sklep@karchercenter-mjm.pl;

lomianki@karchercenter-mjm.pl;

wesola@karchercenter-mjm.pl;

janki@karchercenter-mjm.pl;

serwis@karchercenter-mjm.pl

 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, ┼╝e umieszczanie przez U┼╝ytkownika Serwisu lub Nabywc─Ö na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego mjm.com.pl mo┼╝liwe jest pod warunkiem spe┼énienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta U┼╝ytkownik Serwisu lub Nabywca nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych: - Przegl─ůdarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů ActiveX, obs┼éug─ů appletów Javy, JavaScript i cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů appletów Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu 1024 x 768 pikseli - w przypadku wyra┼╝enia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Aktualna tre┼Ť─ç regulaminu dost─Öpna jest na stronie internetowej http://mjm.com.pl w zak┼éadce Regulamin (http://mjm.com.pl/regulamin))

§13
INFORMACJA O POZAS─äDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Sprzedawca informuje o mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Zasady dost─Öpu do tych procedur regulowane s─ů przez odr─Öbne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05)
 • Rozstrzyganie sporów na drodze pozas─ůdowej mo┼╝liwe jest równie┼╝ w drodze mediacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji mo┼╝e by─ç zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedla─ç b─Ödzie zawarte przez strony porozumienie.

 

 

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MJM.COM.PL OBOWI─äZUJ─äCY OD 25.12.2014 DO 31.12.2020

 

W┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego mjm.com.pl zwanym dalej Sklepem Internetowym jest Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska z siedzib─ů w ┼üomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Brukowej 4, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP: 1180007322, REGON: 012541399.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego s─ů opisane w niniejszym regulaminie. W przypadku jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci co do zasad funkcjonowania sklepu prosimy o kontakt.

§1
REJESTRACJA

 • U┼╝ytkownikiem Sklepu Internetowego mo┼╝e by─ç ka┼╝da osoba, która uko┼äczy┼éa 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje si─Ö w serwisie mjm.com.pl.
 • Rejestracja i u┼╝ytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezp┼éatne.
 • Rejestracja przebiega wed┼éug zasad zawartych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

§2
TRANSAKCJE

 • Stron─ů dokonuj─ůc─ů zakupów w Sklepie Internetowym zwan─ů dalej Nabywc─ů, jest pe┼énoletnia osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie mjm.com.pl.
 • Stron─ů dokonuj─ůc─ů sprzeda┼╝y produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest w┼éa┼Ťciciel sklepu firma MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska z siedzib─ů w ┼üomiankach przy ul. Brukowej 4 zwana dalej Sprzedawc─ů.

§3
OFERTA

 • Przedmiotami transakcji s─ů produkty wymienione w ofercie, przedstawionej w serwisie mjm.com.pl w chwili sk┼éadania zamówienia.
 • Wszystkie ceny towarów znajduj─ůcych si─Ö w Sklepie Internetowym s─ů podane w polskich z┼éotych i zawieraj─ů podatek VAT.
 • Produkty oferowane w sklepie s─ů fabrycznie nowe.
 • W Sklepie Internetowym organizowane s─ů promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz─ůcych promocji decyduje w┼éa┼Ťciciel Sklepu Internetowego firma MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska, zastrzegaj─ůc sobie prawo do rozpocz─Öcia i zako┼äczenia promocji w dowolnym terminie.
 • Koszty zwi─ůzane z wysy┼ék─ů zakupionego towaru pokrywa Nabywca.

§4
ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia mo┼╝e dokona─ç ka┼╝da osoba pe┼énoletnia lub firma. Sk┼éadanie zamówie┼ä w Sklepie Internetowym odbywa si─Ö poprzez: wype┼énienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu si─Ö do serwisu.
 • Zarejestrowanie si─Ö wymaga udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami. Dane te nie b─Öd─ů przekazywane ani udost─Öpniane ┼╝adnym firmom i osobom trzecim.

§5
REALIZACJA ZAMÓWIE┼â

 • Ka┼╝de zamówienie sk┼éadane w Sklepie Internetowym musi zosta─ç potwierdzone przez Sprzedawc─Ö. Po z┼éo┼╝eniu zamówienia przez Nabywc─Ö i akceptacji przez Sprzedawc─Ö, Sklep Internetowy wysy┼éa drog─ů e-mail potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia.
 • Czas bezpo┼Ťredniej dostawy towaru jest zgodny z wybran─ů przez nabywc─ů form─ů spedycji.
 • Z┼éo┼╝enie zamówienia przez Nabywc─Ö jest równoznaczne z upowa┼╝nieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczno┼Ťci uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwil─ů potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia przez Sprzedawc─Ö, dochodzi do zawarcia umowy sprzeda┼╝y towaru pomi─Ödzy Nabywc─ů a w┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska z siedzib─ů w ┼üomiankach przy ul. Brukowej 4.

§6
FORMY PŁATNOŚCI

  • Przelewem na konto przed dostaw─ů towaru. Dane do przelewu: MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska ul. Brukowa 4 05-092 ┼üomianki
  • ING Bank ┼Ül─ůski S.A. Nr konta:

57 1050 1025 1000 0090 3077 3171

 • Kart─ů kredytow─ů przy zamówieniu towaru lub poprzez p┼éatno┼Ťci internetowe.
 • Gotówk─ů przy odbiorze towaru.

§7
TRANSPORT I DOSTAWA

 • Towar wysy┼éany jest na koszt odbiorcy za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt przesy┼éki naliczany jest wg. aktualnych stawek firmy kurierskiej. Czas i terminy realizacji zmówienia ujawnia si─Ö w opisie produktu.
 • Przy zamówieniu na przedp┼éat─Ö (f-ra Proforma) towar jest wysy┼éany po wp┼éywie ┼Ťrodków na konto.
 • W momencie wys┼éania towaru klient jest o tym informowany (mailowo lub telefonicznie).
 • Bieg terminu realizacji rozpoczyna si─Ö, w zale┼╝no┼Ťci od wybranego sposobu zap┼éaty, od dnia zaksi─Ögowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty warto┼Ťci zamówienia, a w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci za pobraniem od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawc─Ö
 • Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç wysy┼éki towaru wybranym przez przewo┼║nikiem. Przesy┼éka taka odbywa si─Ö tylko na koszt i ryzyko klienta.
 • W razie opó┼║nienia Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wyznaczy─ç dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym up┼éywie mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç.
 • W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilo┼Ťci lub ze wzgl─Ödu na w┼éa┼Ťciwo┼Ťci zamówionego towaru, dostawa mo┼╝e odby─ç si─Ö w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem lub telefonicznie z Zamawiaj─ůcym.
 • Przed odebraniem przesy┼éki, w obecno┼Ťci Kuriera, prosimy sprawdzi─ç stan opakowania oraz towaru. Je┼╝eli przesy┼éka nosi ┼Ťlady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmow─Ö Kurierowi jej przyj─Öcia, i stwierdzenia tych czynno┼Ťci sporz─ůdzeniem stosownego protoko┼éu. Powy┼╝sze pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesy┼éki uszkodzonej w transporcie przez Kuriera.

§8
R─śKOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 • Sprzedawca ma obowi─ůzek dostarczy─ç Konsumentowi rzeczy wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Konsumenta, je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia). Sprzedawca odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up┼éywem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z umow─ů. W szczególno┼Ťci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow─ů, je┼╝eli:1) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, które rzecz tego rodzaju powinna mie─ç ze wzgl─Ödu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj─ůcy z okoliczno┼Ťci lub przeznaczenia; 2) nie ma w┼éa┼Ťciwo┼Ťci, o których istnieniu sprzedawca zapewni┼é kupuj─ůcego, w tym przedstawiaj─ůc próbk─Ö lub wzór; 3) nie nadaje si─Ö do celu, o którym kupuj─ůcy poinformowa┼é sprzedawc─Ö przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg┼éosi┼é zastrze┼╝enia co do takiego jej przeznaczenia; 4) zosta┼éa kupuj─ůcemu wydana w stanie niezupe┼énym.
 • Je┼╝eli kupuj─ůcym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje si─Ö publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odró┼╝niaj─ůcego przedstawia si─Ö jako producent.
 • Rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů tak┼╝e w razie nieprawid┼éowego jej zamontowania i uruchomienia, je┼╝eli czynno┼Ťci te zosta┼éy wykonane przez sprzedawc─Ö lub osob─Ö trzeci─ů, za któr─ů sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, albo przez kupuj─ůcego, który post─ůpi┼é wed┼éug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • Je┼╝eli kupuj─ůcym jest konsument, a wada fizyczna zosta┼éa stwierdzona przed up┼éywem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa si─Ö, ┼╝e wada lub jej przyczyna istnia┼éa w chwili przej┼Ťcia niebezpiecze┼ästwa na kupuj─ůcego
 • Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny wzgl─Ödem kupuj─ůcego, je┼╝eli rzecz sprzedana stanowi w┼éasno┼Ť─ç osoby trzeciej albo je┼╝eli jest obci─ů┼╝ona prawem osoby trzeciej, a tak┼╝e je┼╝eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz─ůdzaniu rzecz─ů wynika z decyzji lub orzeczenia w┼éa┼Ťciwego organu; w razie sprzeda┼╝y prawa sprzedawca jest odpowiedzialny tak┼╝e za istnienie prawa (wada prawna)
 • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformowa─ç o tym Sprzedawc─Ö. Dla spe┼énienia powy┼╝szego obowi─ůzku wystarczaj─ůce jest wys┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia przez Konsumenta. W celu usprawnienia procedury zalecamy przes┼éanie o┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů (na adres e-mail: lomianki@karchercenter-mjm.pl). W przypadku wyst─ůpienia wady, towar wraz z jej opisem, a tak┼╝e z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z r─Ökojmi, Zamawiaj─ůcy mo┼╝e przes┼éa─ç na adres Sprzedawcy, za po┼Ťrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawc─ů równie┼╝ osobi┼Ťcie.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przes┼éane za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Zamawiaj─ůcego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od dor─Öczenia mu towaru wraz pismem wyra┼╝aj─ůcym tre┼Ť─ç reklamacji. Je┼╝eli uprawnienia z r─Ökojmi wykonywane s─ů przez Konsumenta, a Sprzedawca w ci─ůgu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia Konsumenta, ┼╝─ůdanie to uznaje si─Ö za uzasadnione.
 • Koszty zwi─ůzane z odes┼éaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezw┼éocznie po uwzgl─Ödnieniu reklamacji. Towar co do którego wykonywane s─ů uprawnienia wynikaj─ůce z r─Ökojmi zostanie, w zale┼╝no┼Ťci od zg┼éoszonego sposobu za┼éatwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny z umow─ů, a je┼╝eli b─Ödzie to niemo┼╝liwe, Sprzedawca zwróci Zamawiaj─ůcemu kwot─Ö uiszczon─ů tytu┼éem zamówienia. Je┼╝eli Zamawiaj─ůcy wyrazi na to zgod─Ö, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dost─Öpne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzgl─Ödnieniem ró┼╝nicy w cenie pomi─Ödzy nimi a towarem, co do którego uwzgl─Ödniono reklamacj─Ö.
 • Gdy realizacja reklamacji Zamawiaj─ůcego wi─ů┼╝e si─Ö z dostaw─ů nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§9
ODST─äPIENIE OD UMOWY

 • Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç lub poza lokalem przedsi─Öbiorstwa, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie - formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one listownie na adres Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska, ul. Brukowa 4, 05-092 ┼üomianki lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres sklep@karcher-center-mjm.pl.
 • Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsi─Öbiorca wydaje rzecz, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jej w┼éasno┼Ťci - od obj─Öcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach - od obj─Öcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz─Ö┼Ťci, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj─Öcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozosta┼éych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od momentu odst─ůpienia od umowy. Zwracany towar nale┼╝y kierowa─ç na adres: Maria Jaroszy┼äska prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska, ul. Brukowa 4, 05-092 ┼üomianki.
 • Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Dla towarów takich jak: szafy, komody, sofy, witryny i inne meble ze wzgl─Ödu na gabaryty i wag─Ö tych towarów, w przypadku odst─ůpienia od umowy odes┼éanie towaru mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z wy┼╝szymi kosztami ni┼╝ zwyk┼éa przesy┼éka pocztowa. W przypadku ch─Öci skorzystania z us┼éug firm kurierskich koniecznym b─Ödzie nadanie przesy┼éki na palecie, która jest dro┼╝sza ni┼╝ zwyk┼éa przesy┼éka pocztowa.
 • Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci─ç konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Je┼╝eli konsument wybra┼é sposób dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é konsument, chyba ┼╝e konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
 • Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
 • Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy; 2) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; 4) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; 6) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.

§10
GWARANCJE

 • Ka┼╝dy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancj─Ö producenta.
 • Warunki gwarancji producenta opisane s─ů na karcie gwarancyjnej do┼é─ůczonej do towaru.
 • Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powy┼╝sze nie wy┼é─ůcza uprawnie┼ä Konsumenta przys┼éuguj─ůcych mu z tytu┼éu r─Ökojmi.

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez u┼╝ytkowników Sklepu Internetowego s─ů przetwarzane przez Mari─Ö Jaroszy┼äsk─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů MJM Jaroszy┼äscy Maria Jaroszy┼äska z siedzib─ů w ┼üomiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Brukowej 4, wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem NIP: 1180007322, REGON: 012541399.
 • Podane w trakcie rejestracji dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů wy┼é─ůcznie w celu realizacji umowy mi─Ödzy sprzedawc─ů a u┼╝ytkownikiem oraz ewidencji sprzeda┼╝, a je┼╝eli klient wyrazi na to zgod─Ö, równie┼╝ w celach marketingowych (newsletter).
 • Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak┼╝e odmowa ich podania mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç sprzedawcy realizacj─Ö umowy lub us┼éugi w nale┼╝yty sposób.
 • Zamawiaj─ůcy ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania, mo┼╝e si─Ö tak┼╝e zwróci─ç o wykre┼Ťlenie swoich danych z bazy sprzedawc─Ö.
 • U┼╝ytkownik ma m. in. prawo do ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia - je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane. Powierzone dane osobowe s─ů przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa.
 • Wys┼éanie zamówienia jest jednoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • Zgromadzone dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane osobom ani podmiotom trzecim.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Sk┼éadaj─ůc zamówienie Nabywca akceptuje powy┼╝szy REGULAMIN.
   • Zawarto┼Ť─ç sklepu internetowego mjm.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprz─Ötu s─ů zgodne z danymi producenta.
   • Zamawiaj─ůcy sk┼éadaj─ůc zamówienie za pomoc─ů mechanizmów dost─Öpnych na internetowych stronach Sklepu, sk┼éada ofert─Ö zawarcia umowy dotycz─ůcej okre┼Ťlonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy nast─Öpuje z chwil─ů dotarcia do Zamawiaj─ůcego potwierdzenia przyj─Öcia przez Sprzedawc─Ö formularza zamówienia wyra┼╝aj─ůcego wol─Ö zawarcia umowy.
   • W kontaktach z Zamawiaj─ůcym Sprzedawca korzysta z urz─ůdze┼ä s┼éu┼╝─ůcych do porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez Sprzedawc─Ö numery telefonów i adresy e-mail to:
   • Tel: (22) 380 62 00 (centrala), (22) 380 62 10 do 13 (dzia┼é handlowy), (22) 773 34 66 (dzia┼é handlowy- filia Weso┼éa), (22) 720 11 22 (Karcher Center JANKI)

 

   (22) 380 62 20 (dział serwisu)

 

   Fax: (22) 380 62 38

 

  E-mail: sklep@karchercenter-mjm.pl; wesola@karchercenter-mjm.pl; janki@karchercenter-mjm.pl; serwis@karchercenter-mjm.pl
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, ┼╝e umieszczanie przez Zamawiaj─ůcego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszaj─ůcych dobre obyczaje, jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego mjm.com.pl mo┼╝liwe jest pod warunkiem spe┼énienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiaj─ůcy, nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych: - Przegl─ůdarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů ActiveX, obs┼éug─ů appletów Javy, JavaScript i cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů appletów Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu 1024 x 768 pikseli - w przypadku wyra┼╝enia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Aktualna tre┼Ť─ç regulaminu dost─Öpna jest na stronie internetowej http://mjm.com.pl/regulamin
 • Regulamin Sklepu nie wy┼é─ůcza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikaj─ůcych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

§13
INFORMACJA O POZAS─äDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Sprzedawca informuje o mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Zasady dost─Öpu do tych procedur regulowane s─ů przez odr─Öbne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 • Rozstrzyganie sporów na drodze pozas─ůdowej mo┼╝liwe jest równie┼╝ w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji mo┼╝e by─ç zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedla─ç b─Ödzie zawarte przez strony porozumienie.
Sellingo.pl