Opinie o Nas
Gwarancja door to door
WYSY艁KA DO 24H
DARMOWA DOSTAWA OD 399PLN
tax-free

Regulamin

聽REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MJM.COM.PL OBOWI膭ZUJ膭CY OD 01.01.2021 R.

W艂a艣cicielem sklepu internetowego mjm.com.pl (dalej: 鈥濻klep Internetowy鈥) jest Maria Jaroszy艅ska prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MJM Jaroszy艅scy Maria Jaroszy艅ska z siedzib膮 w 艁omiankach (kod pocztowy 05-092) przy ul. Brukowej 4, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego d.s. gospodarki, NIP: 1180007322, REGON: 012541399.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zosta艂y opisane w niniejszym regulaminie.

W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci w zakresie zasad funkcjonowania sklepu prosimy
o kontakt 鈥 drog膮 elektroniczn膮 鈥 na adres: lomianki@karchercenter-mjm.pl lub pod nr telefonu +48 (22) 380 62 13.

搂1
REJESTRACJA

 • U偶ytkownikiem Sklepu Internetowego mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz rejestracji w serwisie mjm.com.pl.
 • Rejestracja i u偶ytkowanie Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezp艂atne.
 • Rejestracja przebiega wed艂ug zasad zawartych na formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

搂2
TRANSAKCJE

 • Stron膮 dokonuj膮c膮 zakup贸w w Sklepie Internetowym (dalej: 鈥Nabywca鈥), jest pe艂noletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, a tak偶e inne podmioty, zarejestrowane w serwisie mjm.com.pl.
 • Stron膮 dokonuj膮c膮 sprzeda偶y produkt贸w zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest W艂a艣ciciel Sklepu Internetowego (dalej: 鈥Sprzedawca鈥).

搂3
OFERTA

 • Przedmiotami sprzeda偶y s膮 produkty (produkty, urz膮dzenia) wymienione w ofercie, przedstawionej w Sklepie Internetowym w chwili sk艂adania zam贸wienia.
 • Przedstawione opisy, zdj臋cia czy cena towar贸w nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i s膮 jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzeda偶y.
 • Wszystkie ceny towar贸w znajduj膮cych si臋 w Sklepie Internetowym s膮 podane
  w walucie polskiej i stanowi膮 ceny brutto (tj. wraz z doliczonym podatkiem od towar贸w i us艂ug VAT).
 • Produkty oferowane w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe.
 • W Sklepie Internetowym organizowane s膮 promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotycz膮cych promocji decyduje w艂a艣ciciel Sklepu Internetowego, zastrzegaj膮c jednocze艣nie prawo do rozpocz臋cia i zako艅czenia promocji w dowolnym terminie.
 • Koszty zwi膮zane z wysy艂k膮 zakupionego towaru pokrywa Nabywca.

搂4
ZAMAWIANIE TOWAR脫W

 • Zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym mo偶e dokona膰 ka偶dy U偶ytkownik Serwisu.
 • Sk艂adanie zam贸wie艅 w Sklepie Internetowym odbywa si臋 poprzez wykonanie nast臋puj膮cych czynno艣ci: zarejestrowanie si臋 i (lub) zalogowanie w serwisie mjm.com.pl oraz wype艂nienie formularza zam贸wienia.
 • Zarejestrowanie si臋 wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zam贸wieniu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 • Zgoda na przetwarzanie jest dobrowolna, jednak jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy.

搂5
REALIZACJA ZAM脫WIE艃

 • Ka偶de zam贸wienie sk艂adane w Sklepie Internetowym musi zosta膰 potwierdzone przez Sprzedawc臋. Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Nabywc臋, Sklep Internetowy wysy艂a drog膮 e-mail automatyczne potwierdzenie wp艂yni臋cia zam贸wienia.
 • Czas bezpo艣redniej dostawy towaru jest zgodny z wybran膮 przez nabywc膮 form膮 dostawy.
 • Nabywca wyra偶a zgod臋 na 聽wystawianie przez Sprzedawc臋 faktur VAT bez konieczno艣ci uzyskania podpisu Nabywcy.
 • Z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedawc臋 i wyslaniu przez niego wiadomo艣ci i偶 zam贸wienie przechodzi ze statusu Nowe w status do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y.

6
FORMY P艁ATNO艢CI

 • Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary: P艂atno艣ci BLIK, karta p艂atnicza, przelew elektroniczny poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci imoje, obs艂ugiwany przez firm臋 ING Bank 艢l膮ski S.A. z siedzib膮 w Katowicach.鈥
 • Bezgot贸wkowo (鈥瀙艂atno艣膰 z g贸ry鈥) - na rachunek bankowy prowadzony dla W艂a艣ciciela Sklepu Internetowego przez ING Bank 艢l膮ski o numerze:

57 1050 1025 1000 0090 3077 3171

 • Kart膮 kredytow膮 przy zam贸wieniu towaru,
 • Za po艣rednictwem p艂atno艣ci internetowych 鈥 tpay.com.
 • Got贸wk膮 przy odbiorze towaru.

搂7
TRANSPORT I DOSTAWA

 • Towar wysy艂any jest na koszt Nabywcy, za po艣rednictwem firmy kurierskiej DPD lub firmy kurierskiej Inpost.聽
 • Koszty dostawy zawieraj膮 si臋 w kwocie od 19 z艂 do 210 z艂 i jest zale偶ny od gabarytu przysy艂ki (InPost: Paczkomaty InPost - 15 z艂, Paczkomaty InPost (pobranie) - 15 z艂, DPD od 19 do 210 z艂 zale偶ny od wagi przesy艂ki).
 • Czas i terminy realizacji zm贸wienia zamieszczony zostaje ka偶dorazowo w opisie produktu (towaru, urz膮dzenia).
 • Przy zam贸wieniu, w kt贸rym dokonywana jest przedp艂ata na podstawie faktury Proforma, towar jest wysy艂any po zaksi臋gowaniu 艣rodk贸w na rachunku bankowym W艂a艣ciciela Serwisu Internetowego (Sprzedawcy).
 • Sprzedawca informuje Nabywc臋 o fakcie wys艂ania (nadania) towaru do Nabywcy. Wiadomo艣ci te przekazywane s膮 przez Sprzedawc臋 drog臋 elektroniczn膮 na wskazany przez 聽Sprzedawca o tym informowany (mailowo lub telefonicznie).
 • Bieg terminu realizacji rozpoczyna si臋, w zale偶no艣ci od wybranego sposobu zap艂aty, od dnia zaksi臋gowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty warto艣ci zam贸wienia, a w przypadku wyboru p艂atno艣ci za pobraniem od dnia potwierdzenia zam贸wienia przez Sprzedawc臋.
 • Istnieje mo偶liwo艣膰 dostawy towaru za po艣rednictwem przewo藕nika (kuriera) wskazanego przez Nabywc臋. Dostawa w贸wczas odbywa si臋 na koszt i wy艂膮czne ryzyko klienta.
 • W razie zw艂oki Sprzedawcy w dostawie zam贸wionego towaru, Zamawiaj膮cy mo偶e wyznaczy膰 dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym up艂ywie mo偶e od umowy odst膮pi膰.
 • W przypadku zam贸wienia towaru w znacznej ilo艣ci lub ze wzgl臋du na w艂a艣ciwo艣ci zam贸wionego towaru, dostawa mo偶e odby膰 si臋 w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail (ew. telefonicznie) z Zamawiaj膮cym.
 • Przed odebraniem przesy艂ki, w obecno艣ci Kuriera, prosimy sprawdzi膰 stan opakowania oraz towaru. Je偶eli przesy艂ka nosi 艣lady uszkodzenia lub pr贸by otwarcia zalecamy odmow臋 Kurierowi jej przyj臋cia, i stwierdzenia tych czynno艣ci sporz膮dzeniem stosownego protoko艂u. Powy偶sze pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesy艂ki uszkodzonej w transporcie.

8
R臉KOJMIA ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 • Na podstawie art. 558 搂1 KC uprawnienia tytu艂u r臋kojmi nie przys艂uguj膮 w przypadku sprzeda偶y niekosumenckiej (w obrocie mi臋dzy przedsi臋biorcami). Zastrze偶enie to nie dotyczy um贸w z osob膮 prowadz膮c膮 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, gdy umowy te s膮 bezpo艣rednio zwi膮zanymi z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiadaj膮 charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
 • Z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi skorzysta膰 mo偶e konsument, a tak偶e osoba fizyczna prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, je偶eli zawarta umowa pozostaje bez zwi膮zku z zawodowym charakterem jej dzia艂alno艣ci (dalej: 鈥Nabywca Uprawniony z R臋kojmi鈥).
 • Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Nabywcy Uprawnionemu z R臋kojmi rzeczy wolne od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem 聽Nabywcy Uprawnionego z R臋kojmi, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem 2 lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy Uprawnionemu z R臋kojmi.
 • Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow膮, je偶eli:
 • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel
  w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
 • nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu sprzedawca zapewni艂 kupuj膮cego,
  w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;
 • nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym kupuj膮cy poinformowa艂 sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
 • zosta艂a kupuj膮cemu wydana w stanie niezupe艂nym.
 • Rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 tak偶e w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Nabywc臋 Uprawnionego z R臋kojmi, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • Je偶eli Nabywc膮 jest Nabywca Uprawniony z R臋kojmi, a wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa si臋, 偶e wada lub jej przyczyna istnia艂a w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na kupuj膮cego
 • Sprzedawca jest ponadto odpowiedzialny wzgl臋dem Nabywcy Uprawnionego z R臋kojmi, je偶eli rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo je偶eli jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu; w razie sprzeda偶y prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny tak偶e za istnienie prawa.
 • W przypadku stwierdzenia przez Nabywcy Uprawnionego z R臋kojmi wady, powinien on poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋. Dla spe艂nienia powy偶szego obowi膮zku wystarczaj膮ce jest wys艂anie stosownego o艣wiadczenia przez Kupuj膮cego Uprawnionego z R臋kojmi). W celu usprawnienia procedury zalecamy przes艂anie o艣wiadczenia drog膮 elektroniczn膮 (na adres e-mail: lomianki@karchercenter-mjm.pl).
 • W przypadku wyst膮pienia wady, towar wraz z jej opisem, a tak偶e z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnie艅 wynikaj膮cych z r臋kojmi, Nabywca Uprawniony z R臋kojmi mo偶e przes艂a膰 na adres Sprzedawcy, za po艣rednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawc膮 r贸wnie偶 osobi艣cie.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przes艂ane za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Nabywc臋 Uprawnionego z R臋kojmi w dogodny dla niego spos贸b, w terminie 14 dni od dor臋czenia mu towaru wraz pismem wyra偶aj膮cym tre艣膰 reklamacji.
 • Je偶eli uprawnienia z r臋kojmi wykonywane s膮 przez Nabywc臋 Uprawnionego
  z R臋kojmi, a Sprzedawca w ci膮gu 14 dni nie zajmie stanowiska wobec roszczenia, 偶膮danie to uznaje si臋 za uzasadnione.
 • Koszty zwi膮zane z odes艂aniem towaru, kt贸rego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezw艂ocznie po uwzgl臋dnieniu reklamacji. Towar, co do kt贸rego wykonywane s膮 uprawnienia wynikaj膮ce z r臋kojmi zostanie, w zale偶no艣ci od zg艂oszonego sposobu za艂atwienia sprawy, naprawiony albo wymieniony na zgodny
  z umow膮, a je偶eli b臋dzie to niemo偶liwe, Sprzedawca zwr贸ci Nabywcy Uprawnionemu z R臋kojmi kwot臋 uiszczon膮 tytu艂em ceny. Je偶eli Nabywca Uprawniony z R臋kojmi wyrazi na to zgod臋, Sprzedawca zaoferuje mu inne, dost臋pne w ofercie Sklepu towary do wyboru z uwzgl臋dnieniem r贸偶nicy w cenie pomi臋dzy nimi a towarem, co do kt贸rego uwzgl臋dniono reklamacj臋.
 • Gdy realizacja reklamacji wi膮偶e si臋 z dostaw膮 nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

9
ODST膭PIENIE OD UMOWY

 • Nabywca, kt贸ry jest:
 • konsumentem lub
 • osob膮 prowadz膮c膮 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, gdy umowa jest bezpo艣rednio zwi膮zanymi z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiada charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej,

a kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.聽z dnia聽2020.02.21).

 • Nabywca mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie - formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 • O艣wiadczenie mo偶e zosta膰 z艂o偶one za po艣rednictwem Poczty Polskiej S.A. - na adres Maria Jaroszy艅ska prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MJM Jaroszy艅scy Maria Jaroszy艅ska, ul. Brukowa 4, 05-092 艁omianki lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres sklep@karcher-center-mjm.pl.
 • Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
 • 1 )dla umowy, w wykonaniu kt贸rej przedsi臋biorca wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jej w艂asno艣ci - od obj臋cia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra: a)obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach - od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci, b)polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • 2)dla pozosta艂ych um贸w - od dnia zawarcia umowy.
 • Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od momentu odst膮pienia od umowy. Zwracany towar nale偶y wysy艂a膰 na adres: Maria Jaroszy艅ska prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MJM Jaroszy艅scy Maria Jaroszy艅ska, ul. Brukowa 4, 05-092 艁omianki.
 • Koszty zwi膮zane ze zwrotem rzeczy ponosi Nabywca uprawniony do odst膮pienia od Umowy. Dla towar贸w takich jak: szafy, komody, sofy, witryny i inne meble ze wzgl臋du na gabaryty i wag臋 tych towar贸w, w przypadku odst膮pienia od umowy odes艂anie towaru mo偶e wi膮za膰 si臋 z wy偶szymi kosztami ni偶 zwyk艂a przesy艂ka pocztowa. W przypadku ch臋ci skorzystania z us艂ug firm kurierskich koniecznym b臋dzie nadanie przesy艂ki na palecie, kt贸ra jest dro偶sza ni偶 zwyk艂a przesy艂ka pocztowa.
 • Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Uprawnionego do odst膮pienia od Umowy o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Uprawnionemu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Je偶eli Uprawniony do odst膮pienia od umowy wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy (zwyk艂y) spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Uprawnionemu do odst膮pienia od Umowy poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Uprawniony do odst膮pienia od umowy, chyba 偶e Uprawniony wyrazi艂 jednoznaczn膮 zgod臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 • Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz od Uprawnionego do odst膮pienia od Umowy, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 • Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.聽z dnia聽2020.02.21), w tym w odniesieniu do um贸w: 1)o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy; 2)w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy; 3)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; 5)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; 6)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami; 7)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli; 8)w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy; 9)w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu; 10)o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋; 11)zawartej w drodze aukcji publicznej; 12)o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi; 13)o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

搂10
GWARANCJE

 • Ka偶dy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancj臋 producenta.
 • Warunki gwarancji producenta opisane s膮 na karcie gwarancyjnej do艂膮czonej do towaru.
 • Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powy偶sze nie wy艂膮cza uprawnie艅 Nabywcy Uprawnionego z R臋kojmi przys艂uguj膮cych mu z tytu艂u r臋kojmi.

搂11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Nabywc贸w oraz U偶ytkownik贸w Serwisu jest Maria Jaroszy艅ska prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: MJM JAROSZY艃SCY MARIA JAROSZY艃SKA, siedziba: 艁omianki (05-092) ul. Brukowa 4, NIP: 1180007322, REGON: 012541399, wpisana jako do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu: + 48 (22) 380 62 00, adres e-mail biuro@karchercenter-mjm.pl.
 • Administrator, za po艣rednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poni偶ej wyszczeg贸lnione dane osobowe U偶ytkownik贸w przekazywane podczas proces贸w rejestracji w Serwisie:
 • imi臋 i nazwisko,聽
 • adres zamieszkania,聽
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,聽
 • dat臋 / rok urodzenia聽
 • Przetwarzanie danych osobowych Nabywc贸w oraz U偶ytkownik贸w Serwisu niezb臋dne jest do wykonania Umowy, kt贸rej Nabywca lub U偶ytkownik Serwisu jest stron膮, b膮d藕 podmiot, kt贸ry Nabywca reprezentuje albo w kt贸rego imieniu, b膮d藕 na kt贸rego rzecz Pani/Pan dzia艂a (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mog膮 by膰 tak偶e przetwarzane w celach powi膮zanych z prowadzeniem post臋powa艅 spornych, a tak偶e post臋powa艅 przed organami w艂adzy publicznej oraz innych post臋powa艅, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przetwarzane w celach statystycznych, polegaj膮cych na sporz膮dzeniu przez Administratora wewn臋trznych analiz oraz zestawie艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych przez W艂a艣ciciela Serwisu Internetowego mo偶e r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od tego, z jakich us艂ug lub funkcjonalno艣ci Serwisu korzystasz.
 • Podczas Rejestracji w Serwisie wymagamy podania takich danych, jak: adres e-mail, has艂o i data urodzenia/ lub adres e-mail, login, has艂o, numer telefonu oraz wszelkie informacje o firmie (przedsi臋biorstwie) i jego adresie (gdy rejestrujesz konto przedsi臋biorcy).
 • Podanie przez U偶ytkownik贸w Serwisu lub Nabywc贸w danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji Umowy i prawid艂owego (pe艂nego) korzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu Internetowego.
 • Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami z uwzgl臋dnieniem przedawnienia roszcze艅 oraz zobowi膮za艅 podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, kt贸rych wyrazili zgod臋 U偶ytkownik Serwisu lub Nabywca b臋d膮 przechowywane do czasu cofni臋cia przez nich zgody.
 • Dane Osobowe U偶ytkownik贸w Serwisu oraz Nabywc贸w mog膮 by膰 udost臋pniane nast臋puj膮cym odbiorcom b膮d藕 kategoriom odbiorc贸w: Sp贸艂kom lub innym podmiotom wspieraj膮cym Administratora w prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, podwykonawcom Administratora, kontrahentom Administratora, podmiotom obs艂uguj膮cym systemy teleinformatyczne, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi podatkowe, konsultacyjne, prawne, doradcze, audytowe, rachunkowe; Odpowiednim s艂u偶bom, komornikom, s膮dom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w przypadkach, gdy znajduje to uzasadnione podstawy.
 • Dane osobowe U偶ytkownik贸w Serwisu oraz Nabywc贸w b臋d膮 przetwarzane do dnia przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z Umowy zawarte ze Sprzedawc膮 lub do momentu ustania celu ich przetwarzania.
 • Administrator zapewnia, 偶e wszystkim osobom, kt贸rych dane s膮 przez niego przetwarzane, przys艂uguj膮 odpowiednie prawa wynikaj膮ce z RODO. W zwi膮zku z tym U偶ytkownikowi Serwisu oraz Nabywcy przys艂uguj膮, nast臋puj膮ce prawa:
 1. Prawo dost臋pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
 2. Prawo do 偶膮dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;
 3. Prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (tzw. 鈥瀙rawo do bycia zapominanym鈥);
 4. Prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach wskazanych w art.18 RODO;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych 鈥 w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 7. W przypadku uznania, i偶 przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzorczego聽- Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o kt贸rym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO i nie przekazuje danych osobowych do Pa艅stw trzecich.
 • 呕膮dania z zakresu przetwarzania danych osobowych mog膮 Pa艅stwo zg艂asza膰 mailowo na adres administratora danych.

搂12
POSTANOWIENIA KO艃COWE

 • Sk艂adaj膮c zam贸wienie Nabywca akceptuje powy偶szy Regulamin.
 • Zawarto艣膰 sklepu internetowego mjm.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprz臋tu s膮 zgodne z danymi producenta.
 • Zamawiaj膮cy sk艂adaj膮c zam贸wienie za pomoc膮 mechanizm贸w dost臋pnych na internetowych stronach Sklepu, sk艂ada ofert臋 zawarcia umowy dotycz膮cej okre艣lonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy nast臋puje z chwil膮 dotarcia do U偶ytkownika Serwisu lub Nabywcy potwierdzenia przyj臋cia przez Sprzedawc臋 formularza zam贸wienia wyra偶aj膮cego wol臋 zawarcia umowy.
 • W kontaktach z Nabywc膮 lub U偶ytkownikiem Serwisu Sprzedawca korzysta z urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez Sprzedawc臋 numery telefon贸w i adresy e-mail to:

Tel: (22) 380 62 00 (centrala),

(22) 380 62 10 do 13 (dzia艂 handlowy - 艁omianki),

(22) 773 34 66 (dzia艂 handlowy - filia Weso艂a),

(22) 720 11 22 (Karcher Center JANKI)

(22) 380 62 20 (dzia艂 serwisu)

Fax: (22) 380 62 38

E-mail:

sklep@karchercenter-mjm.pl;

lomianki@karchercenter-mjm.pl;

wesola@karchercenter-mjm.pl;

janki@karchercenter-mjm.pl;

serwis@karchercenter-mjm.pl

 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, 偶e umieszczanie przez U偶ytkownika Serwisu lub Nabywc臋 na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego mjm.com.pl mo偶liwe jest pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik Serwisu lub Nabywca nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych: - Przegl膮darka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 ActiveX, obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i cookies lub - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z w艂膮czon膮 obs艂ug膮 applet贸w Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1024 x 768 pikseli - w przypadku wyra偶enia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plik贸w PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Aktualna tre艣膰 regulaminu dost臋pna jest na stronie internetowej http://mjm.com.pl w zak艂adce Regulamin (http://mjm.com.pl/regulamin))

13
INFORMACJA O POZAS膭DOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPOR脫W

 • Sprzedawca informuje o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Zasady dost臋pu do tych procedur regulowane s膮 przez odr臋bne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706 t.j.聽z dnia聽2020.10.05)
 • Rozstrzyganie spor贸w na drodze pozas膮dowej mo偶liwe jest r贸wnie偶 w drodze mediacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji mo偶e by膰 zawarcie ugody przed mediatorem, kt贸ra odzwierciedla膰 b臋dzie zawarte przez strony porozumienie.

Dodano do por贸wnania
Kontynuuj zakupy
Przejd藕 do por贸wnywarki
Sellingo.pl